Cart 0

Blog

联络我们

s

Read more →


拉胚课程时间表

拉胚课程时间表 工作日 周一/ 12pm - 2pm / 4pm - 6pm 周二/ 12pm - 2pm 周四/ 6pm - 8pm 周五/ 6pm - 8pm 周末 周六/ 12pm - 2pm / 4pm - 6pm 周日/ 4pm - 6pm 价格 点课程配套查询价格 课程作品参考 初级(可挑选作品类型) *茶杯 *马克杯 *咖啡杯 *碗(小/中型)(直径10-15公分) 中级(可挑选初级/中级作品类型) *碗(中型)直径15-20公分 *小碟子/咖啡杯底碟子 (直径10-15公分) *

Read more →